Algemene Voorwaarden Djoy

Algemene Voorwaarden Djoy

Laatst bijgewerkt: 29 mei 2024

Door gebruik te maken van de diensten van Djoy gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u zich inschrijft.

  1. Lidmaatschap en Betaling

1.1. Door een lidmaatschap bij Djoy aan te gaan, stemt u ermee in om de maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten te betalen zoals gespecificeerd op onze website.

1.2. Het maandelijkse abonnement bedraagt € 9.95 per maand, terwijl het jaarlijkse abonnement € 99 per jaar kost. Bent u lid van Sen Yoga met een abonnement van minimaal 1 les per week, dan krijgt u op de genoemde prijzen een korting van 50%.

1.3. Betalingen worden maandelijks of jaarlijks in rekening gebracht, afhankelijk van het gekozen abonnement, en dienen vooraf te geschieden.

  1. Opzegging

2.1. U kunt uw lidmaatschap op elk gewenst moment opzeggen met een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De opzegging dient per e-mail of schriftelijk aan Djoy te worden doorgegeven. Opzegging kan pas geschieden wanneer het afgenomen lesgeld volledig is voldaan. Restitutie van de lesgelden wordt nooit verleend.

  1. Prijsaanpassingen

3.1. Djoy behoudt zich het recht voor om prijsaanpassingen door te voeren voor haar diensten. Eventuele prijswijzigingen zullen van tevoren worden gecommuniceerd via e-mail of op onze website.

  1. Aansprakelijkheid

4.1. Djoy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer tijdens het gebruik van onze diensten.

4.2. Deelnemers worden geadviseerd om deel te nemen aan de activiteiten op eigen risico en worden aangemoedigd om geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen om letsel te voorkomen.

5. Gebruik van het abonnement

5.1De inlogcodes voor toegang tot het online programma Djoy zijn strikt persoonlijk en mogen uitsluitend door de geregistreerde gebruiker worden gebruikt.

5.2 Het is niet toegestaan om de inlogcodes aan derden over te dragen, te delen of op enige wijze beschikbaar te stellen. Elke vorm van overdracht, inclusief maar niet beperkt tot verkoop, uitwisseling of verhuur, is ten strengste verboden.
5.3 Bij schending van deze voorwaarden behoudt Djoy zich het recht voor om de toegang tot het programma onmiddellijk te beëindigen zonder recht op terugbetaling, en om eventuele schade te verhalen op de overtreder.

  1. Toepasselijk Recht

6.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

  1. Wijzigingen in de Voorwaarden

7.1. Djoy behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht zodra ze op onze website zijn geplaatst.
7.2 Door gebruik te maken van onze diensten na dergelijke wijzigingen, gaat u akkoord met de herziene algemene voorwaarden.

  1. Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@djoy.nl.